• LT
  • EN
  • RU

Mes žinome, kaip Jums padėti.

Veikiame nedelsiant, kad Jums būtų teisingai ir sąžiningai kompensuota už patirtus išgyvenimus.

Sužinoti daugiau Žala asmeniui dėl gydymo įstaigų kaltės

Žala asmeniui dėl gydymo įstaigų kaltės

Jeigu asmuo suluošinamas ar kitaip sužalojama jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti padarytą žalą.

Sužinoti daugiau Žala dėl nusikaltimų

Žala dėl nusikaltimų

Teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir neturtinės žalos kompensavimą turi nukentėję asmenys arba asmenų, kurių gyvybė buvo atimta smurtiniais nusikaltimais, sutuoktiniai ir išlaikytiniai.

Sužinoti daugiau Žala dėl produkto defekto

Žala dėl produkto defekto

Kiekvienos bendrovės veiklos sėkmę iš esmės lemia jos produktų ir/ar paslaugų kokybė. Logiškas įmonėje vykdomų kokybiškų procesų (kuomet nedaroma klaidų, broko, nėra prastovų ir t. t.) rezultatas yra į rinką tiekiami kokybiški produktai.

Sužinoti daugiau Žala dėl eismo įvykių

Žala dėl eismo įvykių

Absoliučioje daugumoje eismo nelaimių, esant turtinei žalai, patiriama ir neturtinė, neretai pastaroji būna ženkliai didesnė. Keliuose patirti sužalojimai neretai baigiasi mirtimi arba iš esmės pakeičia žmonių gyvenimus dėl sunkių traumų, patirto šoko, skausmo ir kitų išgyvenimų.

Sužinoti daugiau Žala dėl nelaimingų atsitikimų darbe

Žala dėl nelaimingų atsitikimų darbe

Dėl nelaimingų atsitikimų darbe nepriklausomai nuo srities, veiklos pobūdžio, profesijos, pakeliui į darbą ar iš darbo patirta žala, esant darbdavio kaltei, atlyginama nukentėjusiems asmenims, o jų mirties atvejais – jų šeimos nariams.

Sužinoti daugiau Žala pramonėje/gamyboje

Žala pramonėje/gamyboje

Dažnai nelaimes pramonės, gamybos ir statybos šakose sąlygoja įvairios avarijos ir gedimai, tačiau nemaža dalis kyla dėl darbdavių ir/ar darbuotojų aplaidumo ir netinkamų veiksmų.

Sužinoti daugiau Žala dėl neturtinių vertybių pažeidimo

Žala dėl neturtinių vertybių pažeidimo

Jeigu tikrovės neatitinkantys duomenys buvo paskleisti per visuomenės informavimo priemonę, asmuo, apie kurį šie duomenys buvo paskleisti, turi teisę surašyti paneigimą ir pareikalauti, kad ta visuomenės informavimo priemonė šį paneigimą nemokamai išspausdintų ar kitaip paskelbtų.

Sužinoti daugiau Grupės ieškiniai

Grupės ieškiniai

Grupės ieškinys suteikia galimybę visiems nukentėjusiems ir net nedidelę žalą patyrusiems asmenims suvienyti turimus finansinius, laiko, intelektualinius išteklius, pasamdyti kvalifikuotą advokatą ir tinkamai ginti visų nukentėjusiųjų interesus.

Sužinoti daugiau Kiti žalos atvejai

Kiti žalos atvejai

Mes padedame ir kitais, čia neaprašytais žalų atvejais.

Užklausa dėl kompensacijos

Visus laukelius užpildyti būtina.

Vardas, Pavardė

Jūsų el. paštas

Telefono numeris

Įvykio data ir pobūdis

Patirtos žalos aprašymas